ติดต่อสอบถาม

โทร. 099-781-1229

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00-18.00 น.

ที่อยู่

สำนักงานรถเช่าเชียงใหม่
เลขที่ 222 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100